Konzultace

Vstupní konzultace


Při úvodní konzultaci probereme Vaše cíle a očekávání, Vaše časové a případně finanční možnosti, Váš denní režim a stravovací zvyklosti, Váš zdravotní stav a případná omezení. Součástí úvodní konzultace je i vstupní diagnostika a měření na bioimpedančním přístroji InBody 270, na jejichž základě ode mě obdržíte dvě výstupní zprávy – základní „Lookin body“ a druhou, velmi podrobnou zprávu „Body-vision“ (viz. Služby – Měření na InBody 270 ) týkající se vašeho zdravotního stavu ve vztahu k vaší hmotnosti.

V případě, že máte zájem o osobní trénink nebo sestavení tréninkového plánu provádím funkční diagnostiku FMS. Ta mi pomůže udělat si ucelený obrázek o Vašem těle, zjistit případné svalové dysbalance a vadné držení těla v různých pohybových stereotypech. Získané informacemi slouží k rozpoznání zkrácených a ochablých svalů, snížení rizika zranění, omezení přetěžování již tak přetížených svalů,zjištění hypermobility či sníženého svalového tonusu. Cílem této diagnostiky je zlepšení efektivity cvičení prostřednictví zapojování svalů do správných pohybových vzorů a jejich integrace do následného pohybu v běžném životě.

V případě, že máte zájem o sestavení stravovacího plánu, zaměřím se při úvodní konzultaci na zjištění Vašich dosavadních stravovacích zvyklostí, detailní rozbor dotazníku a doplnění anamnézy. Snažím se získat co nejvíce informací, které mi následně pomohou zvolit nejvhodnější postup při dosahování stanoveného cíle. Pozornost věnuji i Vašemu zdravotnímu stavu. V případě pochybností nebo zdravotních problémů konzultuji další postup s lékařem. V rámci první konzultace s Vámi proberu všechna Vaše očekávání a případné obavy, se kterými za mnou přicházíte a provedu vstupní měření a vážení pomocí již zmiňovaného bioimpedančního přístroje InBody 270.

Jednorázová osobní konzultace


Tuto konzultaci můžete využít v případě, že chcete cvičit sami a chcete se pouze poradit . V rámci této jednorázové konzultace Vám také mohu pomoci zorientovat se v široké nabídce sportovní výživy a pomoci s výběrem vhodných doplňku, popř. poradit v oblasti výživy a zdravé životosprávy. Součástí této konzultace není měření na bioimpedančím přístroji InBody 270.

Pravidelná osobní konzultace


Pravidelné osobní konzultace probíhají podle Vašich individuálních potřeb, obvykle 1 - 2x měsíčně. V rámci těchto konzultací se zaměřujeme na Vaše dosavadní výsledky, další postup a případné dotazy. Součástí je také měření a vážení na bioimpedančním přístroji. Je-li třeba, upravíme Váš tréninkový nebo výživový plán tak, aby lépe vyhovoval Vašim momentálním potřebám a cílům. Součástí této konzultace není měření na bioimpedančním přístroji InBody270.


Blog

Výživa běžců

Výživa běžců

  Pokud se chcete kvalitně připravit na běžecký závod, nestačí pouze pravidelně trénovat. Ke slovu by měla přijít i výživa. Mnoho začínajících běžců nepřikládá stravě velký důraz a soustředí se pouze...

Facebook