EuroGeen - Test DNA 

EuroGeeN™ se zaměřuje na optimální přizpůsobení Vaší stravy Vašemu tělu, Vašim individuálním potřebám a Vašemu prostředí prostřednictvím testu Vaší DNA.

Dosud neexistuje taková strava, která by byla univerzálně použitelná a fungovala na všechny stejně. Zatímco některým lidem vyhovuje vyšší příjem sacharidů, jiným se daří redukovat svou hmotnost prostřednictvím stravy s vyšším podílem tuků a dalším nejlépe vyhovuje, pokud mají poměr jednotlivých živin ve stravě, tedy sacharidů, tuků a bílkovin, relativně vyrovnaný. Jak ale zjistit do jaké skupiny patříte? Využijte k tomu jedinečný EuroGeeN™ test prováděný na základě odběrů Vaší DNA.
EuroGeeN™ se zaměřuje na optimální přizpůsobení Vaší stravy Vašemu tělu, Vašim individuálním potřebám a Vašemu prostředí prostřednictvím testu Vaší DNA.

Dosud neexistuje taková strava, která by byla univerzálně použitelná a fungovala na všechny stejně. Zatímco některým lidem vyhovuje vyšší příjem sacharidů, jiným se daří redukovat svou hmotnost prostřednictvím stravy s vyšším podílem tuků a dalším nejlépe vyhovuje, pokud mají poměr jednotlivých živin ve stravě, tedy sacharidů, tuků a bílkovin, relativně vyrovnaný. Jak ale zjistit do jaké skupiny patříte? Využijte k tomu jedinečný EuroGeeN™ test prováděný na základě odběrů Vaší DNA.
A jak tento test funguje? Odlišnost jednotlivých lidí je zapsána v jejich DNA, v genech. Tyto geny rozlišují nejen barvu očí a sílu paží, ale i metabolické pochody trávení různých druhů potravy. Pro optimální nastavení dietního režimu jedince je nutno znát jeho individuální kód, tzv. genotyp. A právě na to se zaměřuje EuroGeeN™ test prostřednictvím stanovení 4 klíčových nutrigenetických polymorfismů. Na základě těchto polymorfismů rozlišujeme 3 metabolické typy:

1. Nízkosacharidový  typ (tzv. proteinový) 

Problém: 
Varianty ve Vašich genech naznačující, že snadněji přeměňujete přijaté sacharidy v tělesný tuk.

Co dělat: 
Nejlepších výsledků dosáhnete, když si budete hlídat množství přijatých sacharidů. Tímto krokem budete omezovat množství cirkulující glukózy v krvi a snadněji spalovat tukové zásoby.

2. Vysokosacharidový  typ (tzv. nízkotukový) 

Problém:
Varianty ve Vašich genech naznačující, že snadněji ukládáte do tukových zásob tuk obsažený se stravě.
Co dělat:
Vedle kalorického příjmu je nutné hlídat množství přijímaných tuků. Na každých 1 500 kcal by mělo být přijato maximálně 30 – 50 g tuků.

3. Zónový typ (tzv. smíšený):

Problém: 
Varianty ve Vašich v genech naznačují, že ve vyšší míře přeměňujete na zásobní tuk jak sacharidy, tak tuky z přijaté stravy.
Co dělat:
Vaším cílem ve výživě by mělo být dosáhnout omezenějšího příjmu sacharidů a spolu s tím si hlídat množství přijímaného tuku. Jedná se o stravu, kterou detailně rozpracoval ve své knize Zónová dieta (The Zone Diet) biochemik a dietolog Barry Sears. 
Dosud neexistuje taková strava, která by byla univerzálně použitelná a fungovala na všechny stejně. Zatímco některým lidem vyhovuje vyšší příjem sacharidů, jiným se daří redukovat svou hmotnost prostřednictvím stravy s vyšším podílem tuků a dalším nejlépe vyhovuje, pokud mají poměr jednotlivých živin ve stravě, tedy sacharidů, tuků a bílkovin, relativně vyrovnaný. Jak ale zjistit do jaké skupiny patříte? Využijte k tomu jedinečný EuroGeeN™ test prováděný na základě odběrů Vaší DNA.

To, jaký jste typ, se dozvíte v závěrečné zprávě, kterou ode mě obdržíte. Součástí této zprávy je také obecné pojednání o zdravé výživě, náhled do problematiky genetiky (pro lepší pochopení analýzy DNA) a konkrétní jídelníček. Ten zohledňuje nejen Váš metabolický typ, ale také Váš věk, energetický výdej, pohlaví, zdravotní stav, atd. Při jeho sestavování kladu důraz i na pestrost a pravidelnost stravy, Vaše chutě, finanční a regionální dostupnost potravin a další vlivy. Z toho všeho plyne, že jídelníček je nepoužitelný pro kohokoliv jiného, je připraven „na míru“ pouze pro Vás. 

Předáním závěrečné zprávy však naše spolupráce nekončí. Mým cílem je ukázat Vám správnou cestu a směr, kterým je třeba se vydat a pomoci Vám postupnými kroky dojít do cíle. V průběhu této cesty kladu důraz i na další dva aspekty zdraví: pohyb/odpočinek a psychickou pohodu. V celostním pohledu od sebe nemůžeme tyto jednotlivé složky oddělit (např. stres dokáže znehodnotit vaše stravovací úspěchy obdobně, jako vyloučení pohybu nebo nedostatek odpočinku). Pozitivní změny i v těchto oblastech se tak podílí na Vaší celkové proměně. 


A co všechno v sobě zahrnuje služba EuroGeeN™ - výživa podle DNA:


  1. vstupní a výstupní konzultaci
  2. odebrání vzorku DNA + analýza Vašich genů v akreditované laboratoři
  3. komplexní diagnostiku na přístroji Omron BF 511
  4. interpretaci a stanovení genotypu
  5. vyhodnocení stávajícího jídelníčku
  6. sestavení nového individuálního výživového plánu podle výsledků analýzy DNA
  7. další doporučení
  8. dynamickou závěrečnou zprávu s doživotní aktualizací výsledku testů
  9. neomezený přístup do uzavřené části extranetu EuroGeeN™
  10. elektronický newsletter s odbornými aktualitami v oblasti výživy

Nejčastěji kladené dotazy:

1. Nestačí k určení metabolického typu jiné metody – např. dotazník?
U dotazníku velmi výrazně záleží na jeho typu a také na Vaší momentální náladě a momentálnímu přístupu k jídlu. Například, pokud právě držíte nějakou dietu, ovlivňuje Vás v odpovědích to, co Vám někdo "předepsal" za správné, přitom realita může být velmi rozdílná oproti výsledkům dotazníku. Toto se při DNA analýze stát nemůže, protože geny nepodléhají náladám.
2. Budu si muset na základě testu dále nakupovat nějaké konkrétní produkty?
3. Pomocí čeho se EuroGeeN™ genetický test provádí?
4. Jak dlouho trvá, než budu znát výsledek?
5. Můžete mi slíbit, že zhubnu?
6. Mohu testu opravdu věřit?
7. Může být výsledek nějak zneužit?

Blog

Zamyšlení - Miluj své tělo

3. červenec 2019
Zamyšlení - Miluj své tělo

Na mnoha etiketách různých sportovních doplňků se usmívají „namakaný a vysekaný“ sportovci a doporučují vám daný přípravek, protože to je ten nejlepší, po kterém budete vypadat přesně jako oni. Je...

Facebook