Konzultace

Vstupní konzultace


Při úvodní konzultaci probereme Vaše cíle a očekávání, Vaše časové a případně finanční možnosti, Váš denní režim a stravovací zvyklosti, Váš zdravotní stav a případná omezení. Součástí úvodní konzultace je i vstupní diagnostika a měření na bioimpedančním přístroji InBody 270, na jejichž základě ode mě obdržíte dvě výstupní zprávy – základní „Lookin body“ a druhou, velmi podrobnou zprávu „Body-vision“ (viz. Služby – Měření na InBody 270 ) týkající se vašeho zdravotního stavu ve vztahu k vaší hmotnosti.

V případě, že máte zájem o osobní trénink nebo sestavení tréninkového plánu provádím funkční diagnostiku FMS. Ta mi pomůže udělat si ucelený obrázek o Vašem těle, zjistit případné svalové dysbalance a vadné držení těla v různých pohybových stereotypech. Získané informacemi slouží k rozpoznání zkrácených a ochablých svalů, snížení rizika zranění, omezení přetěžování již tak přetížených svalů,zjištění hypermobility či sníženého svalového tonusu. Cílem této diagnostiky je zlepšení efektivity cvičení prostřednictví zapojování svalů do správných pohybových vzorů a jejich integrace do následného pohybu v běžném životě.

V případě, že máte zájem o sestavení stravovacího plánu, zaměřím se při úvodní konzultaci na zjištění Vašich dosavadních stravovacích zvyklostí, detailní rozbor dotazníku a doplnění anamnézy. Snažím se získat co nejvíce informací, které mi následně pomohou zvolit nejvhodnější postup při dosahování stanoveného cíle. Pozornost věnuji i Vašemu zdravotnímu stavu. V případě pochybností nebo zdravotních problémů konzultuji další postup s lékařem. V rámci první konzultace s Vámi proberu všechna Vaše očekávání a případné obavy, se kterými za mnou přicházíte a provedu vstupní měření a vážení pomocí již zmiňovaného bioimpedančního přístroje InBody 270.

Jednorázová osobní konzultace


Tuto konzultaci můžete využít v případě, že chcete cvičit sami a chcete se pouze poradit . V rámci této jednorázové konzultace Vám také mohu pomoci zorientovat se v široké nabídce sportovní výživy a pomoci s výběrem vhodných doplňku, popř. poradit v oblasti výživy a zdravé životosprávy. Součástí této konzultace není měření na bioimpedančím přístroji InBody 270.

 

Pravidelná osobní konzultace


Pravidelné osobní konzultace probíhají podle Vašich individuálních potřeb, obvykle 1 - 2x měsíčně. V rámci těchto konzultací se zaměřujeme na Vaše dosavadní výsledky, další postup a případné dotazy. Součástí je také měření a vážení na bioimpedančním přístroji. Je-li třeba, upravíme Váš tréninkový nebo výživový plán tak, aby lépe vyhovoval Vašim momentálním potřebám a cílům. Součástí této konzultace není měření na bioimpedančním přístroji InBody270.

 

Blog

Zamyšlení - Miluj své tělo

3. červenec 2019
Zamyšlení - Miluj své tělo

Na mnoha etiketách různých sportovních doplňků se usmívají „namakaný a vysekaný“ sportovci a doporučují vám daný přípravek, protože to je ten nejlepší, po kterém budete vypadat přesně jako oni. Je...

Facebook